Втората работилница на ЕАВЕ ќе се одржи во градот Скопје во период од 24 јуни до 1 јули оваа година.

ЕАВЕ (Европски Аудиовизуелни претприемачи) е водечка организација и мрежа за професионален развој на продуценти од Европа. Оваа организација е наменета за продуценти кои работат на долгометражни играни и документарни проекти од  филмската и телевизиската индустрија,  чија цел е работа на европско ниво, преку зголемување на нивните знаења за продуцирање и копродуцирање во Европа со градење на пан-Европска професионална мрежа. Секоја година педесет учесници се избраат од повеќе земји од ЕУ и пошироко и земаат свое учество во трите работилници кои се одвиваат во три различни земји со времетраење по една недела во секоја земја.

Како функционира EAVE PRODUCERS WORKSHOP?

Поголем број од учесниците кои ја посетуваат оваа работилница учествуваат со проекти, додека помал број на учесници можат да бидат дел од истата без притоа да имаат проект на коj се работи во текот на трите недели.  Оваа работилница преставува одличен начин за развој на проектите преку интензивен фокус на истите од  страна на експертите и нивните колеги во текот на годината. Повеќето продуценти кои присуствуваат со проекти учествуваат и со својот сценарист првите две недели. Ова им овозможува да присуствуваат на индивидуалните сесии со експертите за развој на сценарио, кои им даваат свое мислење и насоки за развој на сценариото на филмскиот проект.

Во текот на првите две работилници, учесниците работат во групи предводени од искусни продуценти (groups leader) и со неколку експерти кои даваат анализа на сценариото, развојот на проектот, неговото финансирање, правни аспекти на ко-продуцирањето, маркетинг, презентација, пакување на проектот и многу повеќе. Во третата работилница 50-60 експерти т.н Decision Makers (преставници од европските национални и регионални фондови, агенти за продажба итн.) се приклучуваат во процесот и со учесниците разговараат за нивните проекти, продукциски компании и нивната кариера. Овој процес освен едукација и развој на знаењето во доменот на производството на филмови вооедно нуди и необичен пристап до најзначајните филмски професионалци од Европа.

Учесниците на ЕАВЕ имаат голема придобивка од партнерствата кои ги има воспоставено оваа организација со филмски фестивали и филмски маркети и оние кои ја поминуваат оваа уникатна обука се приклучуваат на мрежата на активни европски продуценти кои преставуваат еден столб на филмската индустрија.
Повеќе детали за организацијата и настанот, ОВДЕ

Агенцијата за филм на РМ и EAVE ја најавуваат EAVE Producers Workshop во Скопје

Дневен распоред