ЗА НАС

ЗА НАС2019-02-01T13:15:28+00:00

Агенцијата за филм на Република Македонија  е основана со Законот за филмската дејност (сл. Весник бр.82/2013). Своето работење го почнува на 01.01.2014 година како правен наследник на Филмскиот Фонд на Република Македонија.

Основната цел на Агенцијата за филм на Република Македонија е развој и унаредување на  филмската дејност во Република Македонија. Преку континуираната поддршка на производството на  филмови од национален интерес во филмската дејност, поддржување на реализација на меѓународни филмски копродукции, грижата за унапредување на стручните кадри, поттикнување на развој на домашни сценарија, промоцијата на домашното филмско творештво на врвни меѓународни фестивали и настани, како и промоција на Македонија како земја која располага со поволни услови за привлекување на странски продукциски компании за снимање на филмови,  Агенцијата го трасира патот до остварувањето на својата цел.
Средствата за работа на Агенцијата за филм на Република Македонија се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и од други извори утврдени со Законот за филмската дејност.