ТИМ

ТИМ2018-09-21T09:35:30+00:00

Раководител на сектор за филмска дејност и меѓународна соработка и промоција

 daniela.stankovska@filmagency.gov.mk

☏ 075 240 050

Советник за меѓународна соработка

biljana.lunga@filmagency.gov.mk
☏ 076 339 572

Виш соработник за буџетска контрола

j.andonova@filmagency.gov.mk
☏ 075 240 080

Виш соработник за филмска дејност

anita.stojcheska@filmagency.gov.mk
☏ 075 240 090

Виш соработник за нормативни работи

trna.todorovska@filmagency.gov.mk
☏ 075 240 130

Виш соработник за управни работи, авторско право и сродни права

senka.maneva@filmagency.gov.mk
☏ 075 240 060

Помлад соработник за меѓународна соработка и промоција

lidija.despotovska@filmagency.gov.mk
☏ 075 240 140

Помлад соработник за филмска дејност

veronika.buchkovska@filmagency.gov.mk

☏ 077 759 442

Помлад соработник за нормативно правни работи

aleksandar.dobrevski@filmagency.gov.mk
☏ 076 339 573

Архивар

biljana.kochkovska@filmagency.gov.mk
☏ 076 397 745