УПРАВЕН ОДБОР

УПРАВЕН ОДБОР2018-09-12T08:54:23+00:00

Со Агенцијата за филм управува Управниот Одбор. Управниот Одбор го сочинуваат претседател и четири членови. Претседателот и членовите се лица иманувани од Владата на Република Македонија.

Состав:

  • Александар Касапинов, Претседател
  • Ацо Дуковски, член
  • Блерим Османи, член
  • Бојан Лазаровски, член
  • Георги Трајчев, член