УЛИШТЕ

КО, МК, ЧЕ, ЛУ, АЛ | Пред продукција | Драма |
Продукција N.SH Industria Film (КО)
Ко-продукција Black Cat Production (МК), Alva Film Production (ЧЕ), WADY FILMS (ЛУ), AlbaSky (АЛ)

Режисер: Блерта Башоли
Продуцент: Јил Ука, Кристијан Буровски, Димитар Минов, Валон Бајгорa
Сценарист: Блерта Башоли
Директор на фотографија: Алекс Блум
Главни улоги: Јилка Гаши, Аурита Агуши, Кумрије Хоџа, Адриана Матоши

СИНОПСИС:

Фахрије, жена чиј сопруг e исчезнат уште од војната во Косово, започнува мал земјоделски бизнис за да го прехрани своето семејство во традиционалното патријархално опкружување каде на нејзината амбиција да биде еманципирана не се гледа како на позитивна работа. Нејзиниот бизнис започнува добро, освен пчелите во нејзиното улиште, кои се чини дека се хаотични и агресивни кон неа. Во своето патување да се помири со пчелите, таа започнува да прави мир и со самата себе, за да може да живее и да се зајакне во новата ситуација за да се соочи со многу непријателска реалност.

mailbcproduction@gmail.com