ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО КОНКУРСОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ

Почитувани,

Ве известуваме дека  крајниот рок  за доставување на пријави во вториот рок на одлучување по Конкурсот за производство на долгометражен и краткометражен игран, документарен и анимиран филм објавен на 15.01.2020г. истекува на 04.08.2020г., од причина што рокот  (3.8.2020) кој што е наведен во Конкурсот е неработен ден.

Измената на рокот е направена согласно одредите од Законот за општа управна постапка.