ПОВИК ЗА MIDPOINT FEATURE LAUNCH 2021, SHORTS 2020-2021 И WRITERS’ ROOM 2020

MIDPOINT Инстититутот отвори три повика за MIDPOINT Feature Launch 2021, MIDPOINT Shorts 2020-2021 и MIDPOINT Writers’ Room 2020.

MIDPOINT Feature Launch 2021 која е суштинската програма на MIDPOINT Инстититутот за поддршка на сценаристи, режисери и продуценти од Централна и Источна Европа, и Медитеранот се состои од:

Feature Launch / Project Development Training во која 9 филмски проекти минуваат низ интензивна програма со 4 модули која им овозможува да работат тесно на развојот на проектите, и им овозможува финансирање и можности за копродукција и маркетинг стратегии. Програмата содржи три работилници и презентација на

Karlovy Vary International Film Festival и KVIFF & MIDPOINT Development Award од 10.000 EUR за најдобар проект.

Feature Launch / Script Consultancy Training е обука на тројца учесници за развој на сценарија и подобрување на нивните идни кариери.

Крајниот рок за пријавување на MIDPOINT Feature Launch 2021 е 9 септември.

 MIDPOINT Shorts 2020-2021 е тренинг наменет за млади и нови таленти со проекти од професионални или дипломирани кратки филмови.
Се избираат тимови на писатели, режисери и продуценти на проекти за кратки филмови, главно од Централна и Источна Европа и поширокото медитеранско подрачје, да поминат низ една онлајн и две интензивни работилници (Октомври 2020 во Чешка и Јануари во Трст.)

Краен рок за пријавување на MIDPOINT Shorts е 12 август.

MIDPOINT Writers’ Room 2020 е страничен модул на основната програма MIDPOINT TV Launch, и е насочен кон писатели и креативни продуценти (со одредено искуство во пишување) без посебен проект во развој и е дизајниран не само да се обучуваат практични вештини, но и да се стимулира креативниот процес и да се поттикнат нови идеи . Во него ќе се одберат 8-10 учесници, кои ќе се здобијат со знаења и вештини поврзани со процесите што се случуваат за време на пишувањето на серии.

MIDPOINT Writers’ Room 2020  Ќе се одржи 19 – 24 октомври, 2020 година во Прага, а краен рок за пријавување е 9 септември.

Повеќе детали на веб страната на MIDPOINT , како и на следните линкови:

www.midpoint-institute.eu

 https://bit.ly/3fIAJWK
https://bit.ly/2CUWPXq
https://bit.ly/32Fdd9i