Известување

 

Управниот одбор на Агенција за филм на Република Северна Македонија, на седница одржана на ден 23.07.2021 година, донесе заклучок со кој се врши измена во крајниот рок за пријава по  Конкурсот за финансирање на проекти за производство на долгометражен и краткометражен игран, документарен и анимиран филм – втор рок. При што предвидениот втор рок за пријава до 03.08.2021 година, се менува со 31.08.2021 година.