Отворен повик од „Еуримаж“ за надворешни експерти

Содржината на повикот можете да ја прегледате во делот на Активности -> Тековни Конкурси или на следниот ЛИНК