Почитувани,

Ве известуваме дека врз основа на член 25 став (1) од Законот за филмската дејност („Сл. Весник
на РМ“бр.82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18 и 275/19), Агенцијата за филм на
Република Северна Македонија објавува КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И
АНИМИРАН ФИЛМ.

Конкурсот е отворен во текот на целата година со два рока на пријавување: во Mарт и Aвгуст.

Од страна на Управниот одбор на 19.07.2022 година е донесен заклучок согласно кој што се врши
измена на датумот за пријавување во вториот рок односно датумот наведен во пријавата како
краен рок за пријавување до 15.08.2022 година се менува во „до 31.08.2022 година“.

Со почит,
Агенција за филм на Република Северна Македонија