ПРИФАТЕНИ ПРОЕКТИ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ ЗА 2022 ГОДИНА ВО  ПРВ РОК НА ОДЛУЧУВАЊЕ

 

Врз основа на член 21 став (1) алинеја 2 и член 30 став (1) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија”бр/ 275/19), Управниот одбор на Агенцијата за филм на седница одржана на 04.08.2022 година ја донесе следната

ОДЛУКА

одлука за прифаќање на проекти по Конкурс за финансирање на проекти за производство на долгометражен и краткометражен игран, документарен и анимиран филм во прв рок на одлучување и тоа:

ФИНАНСИРАНИ ФИЛМСКИ ПРОЕКТИ

PDF – линк за превземање на одлуката