ПУБЛИКАЦИИ

Каталог на македонски филмови 2019/2020

ФАКТИ И БРОЈКИ 2019

Каталог на македонски филмови 2018/2019

 Македонски филмски новости – Завршени филмови 2017/2018

 Македонски филмски новости – Филмови во продукција/пост-продукција 2017/2018

Каталог на македонски филмови 2016/2017

Каталог на македонски филмови 2015/2016

Каталог на македонски филмови 2014/2015