Avec L’amour (Работен наслов: Музејот на Дионис; Оркестар за погреби и свадби)

Година на објавување:
2015
Режисер:
Илија Цветковски, Атанас Георгиев
Продуцент:
Атанас Георгиев
Монтажа:
Атанас Георгиев
Сценарио:
Маријана Котевска
Директор на Фотографија:
Димо Попов, Самир Љума, Паковски Драган
Продуцентски куќи:
Трис Филмс
Михаил Чаков 7а, 1/28 
1000 Скопје, Македонија
atageorg@gmail.com 


BDC Bulgaria
68 Budapesta Str
1202 Sofia, Bulgaria
+359(2)9831411, 983 19 29
2019-01-15T13:26:06+00:00