MakeCoProDox – Co production Forum

25.-27.08.2019 Скопје

Во рамките на 10 издание на Маке Докс, а во коорганизација на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија и Канцеларијата на Креативна Европа – Медиа Деск МК се одржа првиот копродукциски форум посветен на тема на копродукции во документарниот филм.

Целта на форумот беше размена на искуства, знаења и практики за финансирање, презентација и промоција на документарниот филм. Од оваа причина на форумот имаше претставници од сите сегменти на дејноста, како филмски фондови (финансиска поддршка), телевизии (прикажување), продуценти (реализација) и филмски фестивали (промоција и презентација) се со цел поблиска соработка на сите овие сегменти кои мора меѓусебно да соработуваат.

На форумот беа поканети претставници од фондови за финансиска поддршка од регионот и од нордиските земји кои ја презентираа работата на фондовите во кои работат и шемите  за финанирање преку кои може да се добие поддршка за документарни филмови. Покрај  претставниците на фондовите дел од програмата беа и продуценти на успешни документарни филмови кои се реализаирани како копродукции, кои споделуваа искуства за начинот на кој го резлизирале својот проект од почеток на идеја, преку барање на извори за финансирање, па се до неговата промоција. Меѓународни филмски фестивали за документарни филмови беа исто така дел од програмата, тие ги презентираа повиците за апликација на филмови за прикажување и регулативите за селекција.

Присутни предавачи (филмски фондови): Арбен Жарку (Косовски филмски центар), Сехад Чекиќ (Црногорски филмски центар); Кристофер Петер Маричиќ (Хрватки авудиовизуелен центар); Ана Василевка (Агенција за филм на Реублика Северна Македонија); Helle Hansen (Norwegian Film Institute); Lisa Nyed (Commissioning Editor Documentary film Film I Skane-Sweden; Soren Tarp (Danish Film Institute); Бистра Георгиева (МЕДИА Деск МК)

Присути продуценти на успешни докментарни филмови: Мила Турајлич, продуцент – “The Other Side of Everything” (Србија); Мартичка Божилова, продуцент – Balkan Documentary Center and Agitprop (Бугарија); Атанас Георгиев, продуцент (Македонија) и Лорен Кушен – SFFILM Documentary Film Fund (САД) – „Медена земја“

Присутни претставници од ТВ секторKenan Alyev – Current time TV; Hanka Kastelicová – HBO EUROPE

Пристуни претставници од филмски фестивали: Ileana Stanculescu (CineDoc Tbilisi); Ingibjörg Halldórsdóttir (Iceland Documentary Film Festival); Martina Valentina Baumgartner (Nipkow Program Berlin – scholarships for international media professionals); Ann Georget (FipaDoc Biarritz)

Учесници на форумот беа филмски продуценти кои во моментот работат на филмски проекти кои се во фаза на развој на своите проекти и во моментот бараат извори за поддршка, промоција и презентација на своите тековните филмови. Учесниците имаа своја презентација на проектите пред сите предавачи на форумот, како и на нивно барање  беа организирани и еден на еден состаноци.

Освен идејата да се разменат искуства и да се дознае повеќе за сите страни инволвирани во реализацијата на еден докуемнтарен филм, на овој форум беше и отпочнување на разговори и размена на искуства на регионалните со нордиските фондови кои имаат добро разработени шеми на финанирање посветени на документарниот филм. Имено поради овој факт беа оганизирани и индивидуални состаноци за претставниците на фондовите се со цел да се приберат искуства и знаења од Нордиските земји кои можат да придонесат кон подобрување на регионалните рагулативи за одвојување на документанриот филм од играниот, поедноставување на регулативата за поддршка и прилагодување и доближување на правилата за аплицирање што ќе помогне за зголемување на бројот на копродукции во документаниор филм во регионот.