ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР2019-02-19T10:44:39+00:00

Контакт адреса

Агенција за филм
ул. 8 Март бр. 4
Телефон: (02) 3224-100

Агенцијата за филм согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица за посредување со информации го определи:

Александар Добревски
e-mail: [email protected]