Согласно упатството на Владата на Република Северна Македонија за објавување на службените трошења на носители на јавни функции ги објавуваме трошоците на директорите на Агенцијата за филм за 2015 и 2018 година за угостителски услуги, авионски карти и мобилни телефони

Агенција за филм на Република Северна Македонија

Трошоци за периодденари
Угостителски услуги
2015, јуни-ноември
208.552,00
2018, јуни-ноември
350,00
Авионски карти
2015, јуни-ноември
207.452,00
2018, јуни-ноември
51.474,00
Мобилни телефони
2015, јуни-ноември
29.822,00
2018, јуни-ноември
13.283,00
2019-04-19T15:19:37+00:00