ПРИФАТЕНИ ПРОЕКТИ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2023 ГОДИНА – ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДОМАШНИ ФЕСТИВАЛИ И ДРУГИ ФИЛМСКИ МАНИФЕСТАЦИИ ОД МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР

Согласно Законот за филмска дејност, Управниот одбор на Агенција за филм на Република Северна Македонија на седница одржана на ден 07.04.2023 година ги донесе одлуките за прифатени и одбиени проекти по Конкурс за финансирање на проекти од национален интерес во филмската дејност за 2023 година – за организирање на домашни фестивали и други филмски манифестации од меѓународен карактер

Проектите кои се прифатени по овој Конкурс за 2023 година можете да ги најдете на следниот – Word  PDF